Ngọc Bội

Ngọc bội chùm 8 quả ớt, có tác dụng trừ tà, mang lại vận khí tốt – S6312

s6312-ngoc-boi-chum-ot 185,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chùm ớt đỏ, 8 quả, bột đá màu (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 23cm + Khối lượng: 25.1g + Ý nghĩa: biểu tượng của lộc, quả… tràn đầy, tài lộc sung túc. Trong phong thủy ớt còn có tác dụng trừ tà, tịch tà. +

Ngọc bội hồ lô bình an , mang lại bình an cho người dùng – S6138

s6138-ngoc-boi-chum-ho-lo-lon-2 1,080,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội chùm hồ lô ngọc phỉ thúy lớn (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 32cm + Khối lượng: 89.2g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải hung khí, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo

Ngọc bội hồ lô bình an, cho một chuyến đi an toàn – S6140

s6140-ngoc-boi-chum-ho-lo-nho 985,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội chùm hồ lô ngọc phỉ thúy nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài): 31cm + Khối lượng: 64g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, hóa giải hung khí, bảo trợ sức khỏe. + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe, treo